Campus Virtual de la Universitat de Barcelona


Cookies must be enabled in your browser  Help with Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Les obres posades a disposició en aquest campus virtual estan protegides per drets d’autor i la seva reproducció i comunicació pública es realitza dins del marc de la llei de propietat intel·lectual vigent. Queda prohibida la seva posterior reproducció, distribució, transformació i comunicació pública en qualsevol mitja i de qualsevol forma llevat que s’especifiqui el contrari. Per a més informació consulteu Els recursos docents i els drets d'autor (gener 2015)
Informació pel professorat: Es farà constar a cada fragment reproduït digitalment el títol de l’obra i nom dels titulars de drets, (autor, editor, traductor,….) d’acord amb la pàgina de crèdits, any de l’edició, ISBN, o ISSN si és una publicació periòdica i, en aquest cas, el número de la mateixa.

Si sou membre de la UB i heu oblidat el nom d'usuari i/o la contrasenya personal:
Estudiants Consulteu l'ajuda del portal d'estudiants Món UB http://www.ub.edu/monub
Docents i PAS Contacteu amb el Punt d'Atenció a l'Usuari (PAU) a la pàgina http://pau.ub.edu/maiub
Si teniu qualsevol dubte o incidència dirigiu-vos al suport del campus virtual des d'aquest formulari: S@U - Servei d'Atenció als Usuaris del CRAI

Si es miembro de la UB y ha olvidado el nombre de usuario y/o la contraseña personal:
Estudiantes Consultad la ayuda del portal de estudiantes Món UB http://www.ub.edu/monub
Docentes y PAS Contacte con el Punt d'Atenció a l'Usuari (PAU) en la página http://pau.ub.edu/maiub
Si tiene cualquier duda o incidencia dirigirse al soporte del campus virtual desde este formulario: S@U - Servei d'Atenció als Usuaris del CRAI