Campus Virtual de la Universitat de Barcelona


Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador  Ajuda: "Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador"

Alguns cursos poden permetre l'accés de visitants

És la primera vegada que veniu aquí?

Les obres posades a disposició en aquest campus virtual estan protegides per drets d’autor i la seva reproducció i comunicació pública es realitza dins del marc de la llei de propietat intel·lectual vigent. Queda prohibida la seva posterior reproducció, distribució, transformació i comunicació pública en qualsevol mitja i de qualsevol forma llevat que s’especifiqui el contrari. Per a més informació consulteu Els recursos docents i els drets d'autor (gener 2015)
Informació pel professorat: Es farà constar a cada fragment reproduït digitalment el títol de l’obra i nom dels titulars de drets, (autor, editor, traductor,….) d’acord amb la pàgina de crèdits, any de l’edició, ISBN, o ISSN si és una publicació periòdica i, en aquest cas, el número de la mateixa.

Si sou membre de la UB i heu oblidat el nom d'usuari i/o la contrasenya personal:
Estudiants Consulteu l'ajuda del portal d'estudiants Món UB http://www.ub.edu/monub
Docents i PAS Contacteu amb el Punt d'Atenció a l'Usuari (PAU) a la pàgina http://pau.ub.edu/maiub
Si teniu qualsevol dubte o incidència dirigiu-vos al suport del campus virtual des d'aquest formulari: S@U - Servei d'Atenció als Usuaris del CRAI

Si es miembro de la UB y ha olvidado el nombre de usuario y/o la contraseña personal:
Estudiantes Consultad la ayuda del portal de estudiantes Món UB http://www.ub.edu/monub
Docentes y PAS Contacte con el Punt d'Atenció a l'Usuari (PAU) en la página http://pau.ub.edu/maiub
Si tiene cualquier duda o incidencia dirigirse al soporte del campus virtual desde este formulario: S@U - Servei d'Atenció als Usuaris del CRAI