La temàtica que s'ofereix pel curs d'extensió universitària Filosofia Perenne amb el títol Aproximació a les funcions epistèmiques de la cultura: la quotidianitat, els costums i la reproducció del present, té per objectiu situar a l'estudiant en una sèrie de línies concretes d'estudi que li permetin conèixer, des del prisma de la investigació crítica, les funcions epistèmiques de la cultura i les formes culturals. És a dir, s'atendrà als mecanismes de coneixement i justificació tant en l'àmbit del discurs teòric com davant pràctiques socials i culturals concretes.

La fita primordial del curs consisteix a estudiar i qüestionar, de manera rigorosa, els principals aspectes filosòfics i propostes de reflexió al voltant d'una sèrie d'interrogacions específiques o casos d'estudi com ara: la investigació cultural crítica i l'anàlisi del poder ideològic dins mecanismes de comunicació de masses (periodisme, cinema, etc.); construcció i estudi de zones de contacte transcultural a les ciutats; cultura i identitat, etc.

L'enfocament teòric, a més, introduirà a l'estudiant al coneixement de veus i posicions filosòfiques de l'est asiàtic (Japó i la Xina) que apareixeran, de manera conjunta i, per tant, integrada, amb postures filosòfiques contemporànies euro-nord-americanes, per ajudar a l'estudiant a fonamentar un veritable i ric diàleg filosòfic i intercultural.

La matèria s'articularà al voltant del diàleg entre textos teòrics, posicions específiques d'escoles de pensament i pensadors, els problemes dins del context particular, etc.