• Antecedents històrics de les pensions.
• Conceptualització dels sistemes de pensions.
• Factors demogràfics i impacte en els sistemes de pensions.
• Comprendre el processos de creació de sistemes de prevenció.
• Règims i canvis legislatius en el sistema de pensions a Espanya.
• Coneixement dels tipus de pensions.
• Present de les pensions.
• Futur i sostenibilitat dels sistemes de pensions.

Aquest programa presenta una aproximació al món de l’economia social, les polítiques socials, l’estat del benestar, l’evolució i el futur de les pensions i altres temes rellevants, com l’estudi del mercat laboral i el treball sènior, així com l’anàlisi de la gerontologia social i el drets de família. Des de les diferents assignatures, es volen donar a conèixer els orígens i la implicació de l’economia social segons àrees geogràfiques per tenir una perspectiva global, i també les implicacions de les TIC de l’Internet de les coses. També es treballen elements com els diferents tipus d’entitats del tercer sector, cooperatives i societats laborals. Altres aspectes que es tracten són les noves formes de captació
de fons de les entitats i cooperatives. Es preveu crear un espai d’interacció amb visites a institucions econòmiques i participació en tallers intergeneracionals.