Curs Acadèmic 14/15

Resum del Campus Virtual
Cursos: 20722
Usuaris: 156857
Assignacions de rol: 2290199
Usuaris que poden modificar cursos: 7435
Missatges: 320986
Preguntes: 1285261
Recursos: 867263
Activitats: 128546
Resum de cursos, assignacions de rols, activitats i recursos creats a la categoria seleccionada i a totes les seves subcategories durant les dates seleccionades
Categories de cursosCursosProfessorsEstudiantsActivitatsRecursos
Ensenyaments de Grau 6198 13234 806928 40831 279561
Primer i segon cicle 157 228 8250 473 3619
Complements de formació 1 1 12 4 32
Màsters 2004 4694 78922 9506 66216
Doctorats 14 159 3007 65 220
Postgraus 74 278 2389 505 3889
Escola d'Idiomes Moderns 111 235 17811 1650 11529
Extensió universitària 16 37 792 95 397
Universitat de l'Experiència 53 200 4603 107 2289
Serveis Lingüístics 20 22 765 37 364
Total 8648 19088 923479 53273 368116

Resum de activitats i recursos creats a la categoria seleccionada i a totes les seves subcategories durant les dates seleccionades
Activitats i recursos%
Tasca 21627 5.13%
Llibre 357 0.08%
Xat 149 0.04%
Consulta 1683 0.4%
Base de dades 315 0.07%
Retroacció 554 0.13%
Carpeta 16833 3.99%
Fòrum 19143 4.54%
Glossari 307 0.07%
Paquet de contingut IMS 29 0.01%
Etiqueta 42367 10.05%
Lliçó 298 0.07%
Eina externa 43 0.01%
Pàgina 7912 1.88%
Qüestionari 7938 1.88%
Fitxer 240904 57.17%
Paquet SCORM 43 0.01%
Slideshow 436 0.1%
Enquesta 13 0%
URL 59714 14.17%
Wiki 630 0.15%
Taller 94 0.02%
Total 421389

Report list