Curs Acadèmic 09/10

Resum del Campus Virtual
Cursos: 8446
Usuaris: 148610
Assignacions de rol: 517735
Usuaris que poden modificar cursos: 5503
Missatges: 183525
Preguntes: 128771
Recursos: 206872

Resum de cursos, assignacions de rols, activitats i recursos creats a la categoria seleccionada i a totes les seves subcategories durant les dates seleccionades

Categories de cursosCursosProfessorsEstudiantsActivitatsRecursos
Ensenyaments de Grau 1565 3189 112841 66310 49540
Primer i segon cicles 4091 7767 299060 136119 102968
Complements de Formació 25 44 763 845 622
MASTERS 1691 3695 29864 38679 29654
DOCTORATS 7 79 306 196 100
POSTGRAUS 99 319 2660 4262 3176
Escola d'Idiomes Moderns 60 86 3934 3683 2654
Espais Tutorials, d'Ensenyament o Centre 35 330 20450 1280 680
Extensió universitària 12 26 387 292 239
Total 7585 15535 470265 251666 189633

Resum de activitats i recursos creats a la categoria seleccionada i a totes les seves subcategories durant les dates seleccionades

Activitats i recursos  
Tasca 10869 4.32%
Llibre 162 0.06%
Xat 120 0.05%
Consulta 818 0.33%
Base de dades 285 0.11%
Fòrum 12942 5.14%
Glossari 289 0.11%
Diari 83 0.03%
Etiqueta 31642 12.57%
Lliçó 244 0.1%
Qüestionari 4016 1.6%
Recurs 189022 75.11%
SCORM 9 0%
Presentació amb diapositives 813 0.32%
Enquesta 25 0.01%
Wiki 298 0.12%
Taller 29 0.01%
Total 251666
Tipus de recurs  
directory (Visualitza un directori) 11977 6.32%
file (Enllaça un fitxer o lloc web) 169925 89.61%
html (Compon una pàgina web) 4489 2.37%
ims (Desplega un paquet de continguts IMS) 31 0.02%
jmol (Mostrar un visualitzador de molècules 3D) 47 0.02%
text (Compon una pàgina de text) 3164 1.67%
Total 189633

Report list