Curs Acadèmic 12/13

Resum del Campus Virtual
Cursos: 10490
Usuaris: 228440
Assignacions de rol: 681623
Usuaris que poden modificar cursos: 6733
Missatges: 219810
Preguntes: 388204
Recursos: 327936

Resum de cursos, assignacions de rols, activitats i recursos creats a la categoria seleccionada i a totes les seves subcategories durant les dates seleccionades

Categories de cursosCursosProfessorsEstudiantsActivitatsRecursos
Ensenyaments de Grau 5784 12867 362240 272775 206132
Primer i segon cicles 1323 2478 51842 43150 32599
Complements de Formació 3 5 49 91 59
MASTERS 2236 5385 36933 72786 55813
DOCTORATS 9 35 1263 167 132
POSTGRAUS 113 431 3397 8002 5911
Escola d'Idiomes Moderns 125 380 7766 12467 8776
Extensió universitària 13 46 389 498 358
Universitat de l'Experiència 29 74 1236 1256 1071
Total 9635 21701 465115 411192 310851

Resum de activitats i recursos creats a la categoria seleccionada i a totes les seves subcategories durant les dates seleccionades

Activitats i recursos  
Tasca 19605 4.77%
Llibre 199 0.05%
Xat 185 0.04%
Consulta 1398 0.34%
Base de dades 324 0.08%
Fòrum 17063 4.15%
Glossari 365 0.09%
Diari 88 0.02%
Etiqueta 51519 12.53%
Lliçó 328 0.08%
Qüestionari 8226 2%
Recurs 310542 75.52%
SCORM 129 0.03%
Presentació amb diapositives 694 0.17%
Enquesta 25 0.01%
Wiki 482 0.12%
Taller 20 0%
Total 411192
Tipus de recurs  
directory (Visualitza un directori) 14734 4.74%
file (Enllaça un fitxer o lloc web) 286945 92.31%
html (Compon una pàgina web) 5347 1.72%
ims (Desplega un paquet de continguts IMS) 43 0.01%
jmol (Mostrar un visualitzador de molècules 3D) 46 0.01%
text (Compon una pàgina de text) 3736 1.2%
Total 310851

Report list