Curs Acadèmic 07/08

Resum del Campus Virtual
Cursos: 2224
Usuaris: 128716
Assignacions de rol: 147636
Usuaris que poden modificar cursos: 1847
Missatges: 71502
Preguntes: 28894
Recursos: 38868

Resum de cursos, assignacions de rols, activitats i recursos creats a la categoria seleccionada i a totes les seves subcategories durant les dates seleccionades

Categories de cursosCursosProfessorsEstudiantsActivitatsRecursos
Primer i segon cicles 1887 3012 138475 51598 33867
Tercer cicle 327 598 4089 7049 4777
Complements de Formació 10 16 211 331 221
Total 2224 3626 142775 58978 38865

Resum de activitats i recursos creats a la categoria seleccionada i a totes les seves subcategories durant les dates seleccionades

Activitats i recursos  
Tasca 4523 7.67%
Llibre 19 0.03%
Xat 158 0.27%
Consulta 480 0.81%
Base de dades 146 0.25%
Fòrum 4449 7.54%
Glossari 239 0.41%
Diari 32 0.05%
Etiqueta 8360 14.17%
Lliçó 283 0.48%
Qüestionari 1364 2.31%
Recurs 38045 64.51%
Presentació amb diapositives 124 0.21%
Enquesta 27 0.05%
Wiki 698 1.18%
Taller 31 0.05%
Total 58978
Tipus de recurs  
directory (Visualitza un directori) 2928 7.53%
file (Enllaça un fitxer o lloc web) 32812 84.43%
html (Compon una pàgina web) 1992 5.13%
ims (Desplega un paquet de continguts IMS) 19 0.05%
jmol (Mostrar un visualitzador de molècules 3D) 17 0.04%
text (Compon una pàgina de text) 1097 2.82%
Total 38865

Report list