Curs Acadèmic 10/11

Resum del Campus Virtual
Cursos: 16226
Usuaris: 192951
Assignacions de rol: 992029
Usuaris que poden modificar cursos: 6477
Missatges: 274378
Preguntes: 349204
Recursos: 433777

Resum de cursos, assignacions de rols, activitats i recursos creats a la categoria seleccionada i a totes les seves subcategories durant les dates seleccionades

Categories de cursosCursosProfessorsEstudiantsActivitatsRecursos
Ensenyaments de Grau 3103 6860 225933 142950 108734
Primer i segon cicles 3062 6076 195344 106223 81681
Complements de Formació 26 73 1013 994 745
MASTERS 1916 4727 32251 51898 40368
DOCTORATS 4 22 256 69 42
POSTGRAUS 93 327 2537 5908 4321
Escola d'Idiomes Moderns 86 173 5149 5312 3882
Extensió universitària 24 90 486 1005 784
Universitat de l'Experiència 13 29 1 194 159
Total 8327 18377 462970 314553 240716

Resum de activitats i recursos creats a la categoria seleccionada i a totes les seves subcategories durant les dates seleccionades

Activitats i recursos  
Tasca 13706 4.36%
Llibre 172 0.05%
Xat 116 0.04%
Consulta 1015 0.32%
Base de dades 262 0.08%
Fòrum 13925 4.43%
Glossari 239 0.08%
Diari 95 0.03%
Etiqueta 38068 12.1%
Lliçó 240 0.08%
Qüestionari 5067 1.61%
Recurs 240484 76.45%
SCORM 36 0.01%
Presentació amb diapositives 780 0.25%
Enquesta 18 0.01%
Wiki 299 0.1%
Taller 31 0.01%
Total 314553
Tipus de recurs  
directory (Visualitza un directori) 13137 5.46%
file (Enllaça un fitxer o lloc web) 219577 91.22%
html (Compon una pàgina web) 4492 1.87%
ims (Desplega un paquet de continguts IMS) 53 0.02%
jmol (Mostrar un visualitzador de molècules 3D) 54 0.02%
text (Compon una pàgina de text) 3403 1.41%
Total 240716

Report list