Curs Acadèmic 11/12

Resum del Campus Virtual
Cursos: 18437
Usuaris: 197545
Assignacions de rol: 1136239
Usuaris que poden modificar cursos: 6811
Missatges: 365267
Preguntes: 433980
Recursos: 538175

Resum de cursos, assignacions de rols, activitats i recursos creats a la categoria seleccionada i a totes les seves subcategories durant les dates seleccionades

Categories de cursosCursosProfessorsEstudiantsActivitatsRecursos
Ensenyaments de Grau 4405 9476 303906 207534 157899
Primer i segon cicles 2244 4469 118095 78848 60327
Complements de Formació 10 12 48 275 171
MASTERS 2145 5325 38559 64089 49577
DOCTORATS 8 27 631 71 48
POSTGRAUS 101 398 3377 6902 5343
Escola d'Idiomes Moderns 98 290 7675 7526 5626
Extensió universitària 21 76 379 695 549
Universitat de l'Experiència 21 36 874 615 504
Serveis Lingüístics 0 - - - -
Total 9053 20109 473544 366555 280044

Resum de activitats i recursos creats a la categoria seleccionada i a totes les seves subcategories durant les dates seleccionades

Activitats i recursos  
Tasca 16160 4.41%
Llibre 166 0.05%
Xat 124 0.03%
Consulta 1267 0.35%
Base de dades 306 0.08%
Fòrum 15843 4.32%
Glossari 291 0.08%
Diari 67 0.02%
Etiqueta 44841 12.23%
Lliçó 229 0.06%
Qüestionari 6193 1.69%
Recurs 279823 76.34%
SCORM 17 0%
Presentació amb diapositives 731 0.2%
Enquesta 25 0.01%
Wiki 439 0.12%
Taller 33 0.01%
Total 366555
Tipus de recurs  
directory (Visualitza un directori) 14445 5.16%
file (Enllaça un fitxer o lloc web) 257093 91.8%
html (Compon una pàgina web) 4869 1.74%
ims (Desplega un paquet de continguts IMS) 51 0.02%
jmol (Mostrar un visualitzador de molècules 3D) 51 0.02%
text (Compon una pàgina de text) 3535 1.26%
Total 280044

Report list