Curs Acadèmic 17/18

Resum del Campus Virtual
Cursos: 20101
Usuaris: 228090
Assignacions de rol: 1293833
Usuaris que poden modificar cursos: 8299
Missatges: 335774
Preguntes: 1221992
Recursos: 936389
Activitats: 142100
Resum de cursos, assignacions de rols, activitats i recursos creats a la categoria seleccionada i a totes les seves subcategories durant les dates seleccionades
Categories de cursosCursosProfessorsEstudiantsActivitatsRecursos
Primer i segon cicle 34 55 2165 97 856
Ensenyaments de Grau 6362 13709 391990 49721 328565
Complements de formació 3 7 41 8 48
Màsters 2361 5647 52231 14199 87153
Doctorats 21 193 1632 114 298
Postgraus 99 404 2284 1047 5485
Escola d'Idiomes Moderns 435 483 8208 2975 22089
Estudios Hispánicos 100 73 1618 103 52
Universitat de l'Experiència 82 295 4055 200 3491
Extensió universitària 11 25 336 34 266
Sincronització GIGA UB 1 4 237 3 31
Serveis Lingüístics 22 55 455 173 841
Total 9531 20950 465252 68674 449175

Resum de activitats i recursos creats a la categoria seleccionada i a totes les seves subcategories durant les dates seleccionades
Activitats i recursos%
Tasca 28821 5.57%
Llibre 402 0.08%
Xat 122 0.02%
Consulta 1909 0.37%
Base de dades 346 0.07%
Retroacció 627 0.12%
Carpeta 22338 4.31%
Fòrum 24452 4.72%
Glossari 254 0.05%
Paquet de contingut IMS 25 0%
Etiqueta 47972 9.26%
Lliçó 802 0.15%
Eina externa 15 0%
Pàgina 9409 1.82%
Qüestionari 10016 1.93%
Fitxer 291732 56.34%
Paquet SCORM 32 0.01%
Slideshow 424 0.08%
Enquesta 18 0%
URL 77298 14.93%
Wiki 654 0.13%
Taller 182 0.04%
Total 517849

Report list