Curs Acadèmic 16/17

Resum del Campus Virtual
Cursos: 19342
Usuaris: 209779
Assignacions de rol: 1457635
Usuaris que poden modificar cursos: 8138
Missatges: 329503
Preguntes: 1087755
Recursos: 884158
Activitats: 130202
Resum de cursos, assignacions de rols, activitats i recursos creats a la categoria seleccionada i a totes les seves subcategories durant les dates seleccionades
Categories de cursosCursosProfessorsEstudiantsActivitatsRecursos
Primer i segon cicle 33 64 2107 111 840
Ensenyaments de Grau 6325 13698 388275 46323 319175
Complements de formació 2 4 20 39 97
Màsters 2356 5381 47786 12477 84408
Doctorats 14 327 1084 70 398
Postgraus 85 289 1872 886 4489
Universitat de l'Experiència 78 240 3488 157 3088
Extensió universitària 18 65 391 124 484
Escola d'Idiomes Moderns 110 230 6126 766 10376
Serveis Lingüístics 22 60 358 200 509
Sincronització GIGA UB 2 56 6200 103 89
Total 9045 20414 457707 61256 423953

Resum de activitats i recursos creats a la categoria seleccionada i a totes les seves subcategories durant les dates seleccionades
Activitats i recursos%
Tasca 27048 5.57%
Llibre 405 0.08%
Xat 117 0.02%
Consulta 1922 0.4%
Base de dades 327 0.07%
Retroacció 539 0.11%
Carpeta 20105 4.14%
Fòrum 20824 4.29%
Glossari 242 0.05%
Paquet de contingut IMS 26 0.01%
Etiqueta 46909 9.67%
Lliçó 635 0.13%
Eina externa 23 0%
Pàgina 7766 1.6%
Qüestionari 8176 1.69%
Fitxer 279033 57.51%
Paquet SCORM 25 0.01%
Slideshow 400 0.08%
Enquesta 21 0%
URL 69709 14.37%
Wiki 807 0.17%
Taller 150 0.03%
Total 485209

Report list