Curs Acadèmic 15/16

Resum del Campus Virtual
Cursos: 19257
Usuaris: 172185
Assignacions de rol: 1931103
Usuaris que poden modificar cursos: 7809
Missatges: 327613
Preguntes: 1028441
Recursos: 883529
Activitats: 129499
Resum de cursos, assignacions de rols, activitats i recursos creats a la categoria seleccionada i a totes les seves subcategories durant les dates seleccionades
Categories de cursosCursosProfessorsEstudiantsActivitatsRecursos
Ensenyaments de Grau 6281 13431 538126 44566 302975
Primer i segon cicle 48 100 3740 169 1055
Complements de formació 0 - - - -
Màsters 2223 5167 55154 10944 74638
Doctorats 18 378 2848 73 343
Postgraus 76 302 2006 604 3681
Escola d'Idiomes Moderns 124 263 9108 1956 12871
Extensió universitària 20 67 644 124 553
Universitat de l'Experiència 106 281 8367 285 5116
Serveis Lingüístics 16 36 248 94 300
Total 8912 20025 620241 58815 401532

Resum de activitats i recursos creats a la categoria seleccionada i a totes les seves subcategories durant les dates seleccionades
Activitats i recursos%
Tasca 24507 5.32%
Llibre 427 0.09%
Xat 152 0.03%
Consulta 1747 0.38%
Base de dades 292 0.06%
Retroacció 479 0.1%
Carpeta 18558 4.03%
Fòrum 20299 4.41%
Glossari 309 0.07%
Paquet de contingut IMS 26 0.01%
Etiqueta 45821 9.95%
Lliçó 417 0.09%
Eina externa 15 0%
Pàgina 8149 1.77%
Qüestionari 9073 1.97%
Fitxer 262320 56.98%
Paquet SCORM 35 0.01%
Slideshow 511 0.11%
Enquesta 16 0%
URL 66231 14.39%
Wiki 852 0.19%
Taller 111 0.02%
Total 460347

Report list