Curs Acadèmic 13/14

Resum del Campus Virtual
Cursos: 10367
Usuaris: 130341
Assignacions de rol: 1188942
Usuaris que poden modificar cursos: 6010
Missatges: 163916
Preguntes: 727129
Recursos: 394678
Activitats: 61506
Resum de cursos, assignacions de rols, activitats i recursos creats a la categoria seleccionada i a totes les seves subcategories durant les dates seleccionades
Categories de cursosCursosProfessorsEstudiantsActivitatsRecursos
Ensenyaments de Grau 6033 12982 772682 35099 242267
Primer i segon cicle 471 632 23210 1443 9995
Màsters 2015 4693 68345 7760 54171
Complements de formació 3 9 126 8 41
Doctorats 13 82 4362 56 260
Postgraus 117 302 4686 724 4837
Escola d'Idiomes Moderns 176 332 17026 2169 13066
Extensió universitària 19 58 901 86 374
Universitat de l'Experiència 39 109 3795 76 1580
Serveis Lingüístics 47 105 10312 294 1142
Total 8933 19304 905445 47715 327733

Resum de activitats i recursos creats a la categoria seleccionada i a totes les seves subcategories durant les dates seleccionades
Activitats i recursos%
Tasca 18910 5.04%
Llibre 284 0.08%
Xat 139 0.04%
Consulta 1363 0.36%
Base de dades 265 0.07%
Realimentació 417 0.11%
Carpeta 14243 3.79%
Fòrum 17518 4.67%
Glossari 296 0.08%
Paquet de contingut IMS 19 0.01%
Etiqueta 41033 10.93%
Lliçó 298 0.08%
Eina externa 24 0.01%
Pàgina 7330 1.95%
Qüestionari 7218 1.92%
Fitxer 212408 56.57%
Paquet SCORM 105 0.03%
Slideshow 598 0.16%
Enquesta 16 0%
URL 52416 13.96%
Wiki 478 0.13%
Taller 70 0.02%
Total 375448

Report list