Manteniment programat del Campus Virtual i Campus Obert: Canvi de data

El manteniment del campus virtual canvia de data per traslladar-ho al dilluns 25 de juliol.
Per tant, les dates definitives del manteniment són: Campus virtual dilluns 25 de juliol de 7:45 a 15h i Campus obert dimecres 20 de juliol de juliol de 8 a 15h.
Durant aquest període cap usuari de les plataformes hi tindrà accés. Aquestes accions van destinades a fer diverses actualitzacions del programari de base (servidors web i servidors de base de dades) i de la versió del campus.

Barcelona, 16 de juny de 2016